Jitsu wa Kawakami no kata ga sessei dekinai setsu - I cant restrain myself when Im next to Kawakami

Did you like it?